benoeming van directeur

benoeming van directeur

HOE KAN DE BANK EEN BEWINDVOERDER AANWIJZEN

Banken kunnen een beheerder aanwijzen als ze een kwalificerende variabele vergoeding hebben. Als de bank een oudere obligatielening heeft, kan zij een administratieve curator aanwijzen. De banken hebben het recht om een ​​bewindvoerder te benoemen, maar er moet op worden gewezen dat de bewindvoerder de plicht heeft om in het belang van alle schuldeisers te […]

Read More