HOE KAN DE BANK EEN BEWINDVOERDER AANWIJZEN

Banken kunnen een beheerder aanwijzen als ze een kwalificerende variabele vergoeding hebben. Als de bank een oudere obligatielening heeft, kan zij een administratieve curator aanwijzen. De banken hebben het recht om een ​​bewindvoerder te benoemen, maar er moet op worden gewezen dat de bewindvoerder de plicht heeft om in het belang van alle schuldeisers te handelen.

Er moeten een (of twee) van de drie “doelstellingen” voor de administratie zijn. In het verzoekschrift bij het Hof moet de voorgestelde administrateur aangeven wat zijn hoofddoel is van de volgende drie:

1. Redding van het bedrijf, als continuïteit, zou het primaire doel moeten zijn. Dit betekent meestal dat het bedrijf een vrijwillige bedrijfsregeling of een regeling van regelingen voorstelt.

2. Indien dat niet mogelijk is, kan de bewindvoerder voor de schuldeisers een beter resultaat behalen dan door een onmiddellijke liquidatie van de vennootschap, eventueel door enige tijd door te handelen en de onderneming als going concern te verkopen.

3. Alleen als geen van de eerste twee doelstellingen mogelijk is, kan de bewindvoerder de derde doelstelling benutten, namelijk het realiseren van enig vermogen om een ​​uitkering te doen aan zekergestelde en / of bevoorrechte schuldeisers.

VDG administratiekantoor Vlaardingen